ایران – تهران

(10 خط) 02188995508

ساعات کاری : 10:00-18:00

محصولات ما در یاسین پخش معتمد چیست؟!

کیت های آلایزا

کیت الایزا دارای ماده هایی هستند، که برای انجام دادن تست الیزا توسط محققان یا کارشناسان آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی استفاده می شود.

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی موادی هستند که در آزمایشگاه های تحقیقاتی و لابراتوآر ها استفاده می شوند. این مواد از اساسی ترین محصولات مورد نیاز برای هر آزمایشگاهی محسوب میشوند.

تجهیزات و ظروف آزمایشگاهی

محیطی مغذی به صورت مایع یا ژل که حاوی اسید های آمینه, ویتامین ها و هورمون ها و فاکتور های رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی برای رشد میکروارگانیسم مانند باکتری, تک یاخته, جلبک ها و قارچ ها به کار میرود.

محیط کاشت میکروبی

محیطی مغذی به صورت مایع یا ژل که حاوی اسید های آمینه, ویتامین ها و هورمون ها و فاکتور های رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی برای رشد میکروارگانیسم مانند باکتری, تک یاخته, جلبک ها و قارچ ها به کار میرود.

لوله ژله دار

لوله های جدا کننده سرم حاوی ژل هایی بر پایه پلیمر و فعال کننده لخته هستند که برای جداسازی لخته از سرم در نمونه های خون از آنها استفاده می شود.این ژل های جدا کننده دارای یک ماده خنثی میباشند که سبب تغییر موقتی ویسکوزیته خون طی سانتریفوژ می شوند.

لوله لخته

از این نوع لوله جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده استفاده می شود.لوله های لخته در آزمایش هایی از قبیل بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی جهت ایجاد لخته با سرعت بالا استفاده میشود.

لوله های

لوله های جدا کننده سرم حاوی ژل هایی بر پایه پلیمر و فعال کننده لخته هستند که برای جداسازی لخته از سرم در نمونه های خون از آنها استفاده می شود.

دارای یک مواد خنثی جهت تغییر موقتی ویسکوزیته خون
استفاده در جهت آزمایش های بیوشیمی
حهت جداسازی لخته از سرم در نمونه های خون
ارسال سفارش