ایران – تهران

(10 خط) 02188995508

ساعات کاری : 10:00-18:00

لوله لخته Clot Activator

لوله لخته ( Clot Activator )

از این نوع لوله جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده استفاده می شود.

لوله های لخته در آزمایش هایی از قبیل بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی جهت ایجاد لخته با سرعت بالا استفاده میشود.