ایران – تهران

(10 خط) 02188995508

ساعات کاری : 10:00-18:00

لوله های ژلدار

لوله های ژلدار

لوله های جدا کننده سرم حاوی ژل هایی بر پایه پلیمر و فعال کننده لخته هستند که برای جداسازی لخته از سرم در نمونه های خون از آنها استفاده می شود.

این ژل های جدا کننده دارای یک ماده خنثی میباشند که سبب تغییر موقتی ویسکوزیته خون طی سانتریفوژ می شوند.

لوله های شرکت آرمان طب اکسیر قادر است جهت تولید پلاسما ، خون حاوی ضد انعقاد را با دور 1000 جی به مدت 4 دقیقه سانتریفوژ های رایج با دور 3000 در زمان 4 دقیقه به درستی میتواند جداسازی را انجام دهند .